Tahap Pengajian Hadith

Ini adalah suatu kertas kerja yang disusun secara ringkas dan padat oleh Maulana Hussein Abdul Kadir Yusufi bagi menghuraikan sebahagian aspek ilmu berhubung dengan pengajian hadith dan menolak terhadap kesempitan ilmu hadith yang mendorong ke arah memesongkan umat Islam dari pengajian hadith sebenar dan menafikan usaha menghilangkan keyakinan terhadap hadith Rasulullah SAW. 

RM5.00

Out of stock

Category: Tags: ,

Book Details

Weight 0.07 kg
Bahasa

Bahasa Malaysia

About The Author

Maulana Hussein Abdul Kadir Yusufi

Ini adalah suatu kertas kerja yang disusun secara ringkas dan padat oleh Maulana Hussein Abdul Kadir Yusufi bagi menghuraikan sebahagian aspek ilmu berhubung dengan pengajian hadith dan menolak terhadap kesempitan ilmu hadith yang mendorong ke arah memesongkan umat Islam dari pengajian hadith sebenar dan menafikan usaha menghilangkan keyakinan terhadap hadith Rasulullah SAW.

Sebenarnya usaha mereka menuju ke arah merosakkan aqidah umat Islam disebabkan penolakan mereka terhadap hadith yang makbul, berdalilkan dengan hadith dhaif dan sandaran palsu, diguna pakai dalam bab aqidah. Usaha mereka memberi kesan yang mendalam sehinggakan sebahagian besar umat Islam berani menolak hadith-hadith Rasulullah yang makbul dengan alasan hadith-hadith itu tidak sahih.

Untuk mencari ilmu hadith yang sebenar yang dikehendaki oleh golongan muhaddithein muktabar, sila baca dengan teliti kertas kerja ini, moga-moga Allah Taala melimpahai rahmat dan hidayat kepada kita semua

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tahap Pengajian Hadith”

Your email address will not be published. Required fields are marked *