Matla’ Al-Badrain Jilid 1 Edisi Rumi

Kami sekarang ada di Shopee!

RM30.00

Category:

Book Details

Weight 0.61 kg

About The Author

Syeikh Muhammad Bin Ismail Daul al-Pathani

Kitab Matla’ al-Badrain wa Majma’ al-Bahrain adalah antara kitab fiqah yang masyhur di kalangan para pelajar sekolah pondok di selatan Thailand, di Malaysia dan juga di Indonesia. Kitab ini telah dikarang kira-kira dua ratus tahun dahulu oleh ulama Patani yang terkenal; Syaikh Muhammad bin Ismail Daud Al-Patani.

Kitab ini kami bahagikan kepada dua jilid. Jilid yang pertama ini mengandungi: Kelebihan ilmu, rukun Islam dan rukun iman. Seterusnya diikuti dengan pembicaraan mengenai ilmu fiqah, iaitu: Hal-hal yang berkaitan dengan Bersuci, Sembahyang Fardu, Sembahyang Sunat, Sembahyang Jumaat, Sembahyang Dua Hariraya, Sembahyang Gerhana Matahari Dan Bulan, Sembahyang Minta Hujan, Sembahyang Dalam Ketakutan, Pengurusan Jenazah, Zakat, Zakat Binatang Ternakan, Zakat Emas Dan Perak, Zakat Pertanian dan Buah-Buahan, Zakat Barang Perniagaan,Galian dan Rikaz, Zakat Fitrah, Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat, Puasa Fardu, Puasa Sunat,  Iktikaf, Haji Dan Umrah, Miqat Haji Dan Umrah, Rukun-Rukun Haji Dan Umrah, Perkara Yang Diharam Dengan Sebab Ihram, Korban, Perburuan Dan Sembelihan, Makanan, Berjual-Beli, Riba, Khiar, Hukum Jualan Sebelum Diterima, Tauliah, Isyrak, Murabahah dan Muhathah, Menjual Bumi, Pokok Kayu Dan Buah-Buahan, Pertelingkahan Dua Orang Yang Berjual-Beli, Jual-Beli Sahaya, Jual Salam(Tempahan), Hukum Gadaian, Syarikat, Wakalah (وكالة), Pinjaman (العارية), dan Pinjaman Modal (القراض).

 Kitab ini sesuai dimiliki oleh imam-imam, ustaz-ustaz, orang-orang awam dan sesuai dibekalkan kepada perpustakaan sebagai rujukan umum.

 

Kami sekarang ada di Shopee!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Matla’ Al-Badrain Jilid 1 Edisi Rumi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *