Hidayah Al-Mustafid Fi Ahkaam At-Tajwid Edisi Jawi

Kitab ini dikarang oleh Syeikh Muhammad Mahmud An-Najjar yang berpengalaman luas dalam mendidik anak-anak dalam pengajian Al-Quran. Ia datang dalam bentuk soal jawab mengenai hukum-hukum tajwid sesuai dipelajari oleh anak-anak di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah.

 

RM10.00

Category: Tags: ,

Book Details

Weight 0.17 kg
Bahasa

Jawi

About The Author

Abdul Ghani Jabal Maraqy (Penterjemah)

Syeikh Muhammad Al-Mahmud An-Najjar

Edisi Jawi – Mengandungi teks arab asal.

Kitab ini dikarang oleh Syeikh Muhammad Mahmud An-Najjar yang berpengalaman luas dalam mendidik anak-anak dalam pengajian Al-Quran. Ia datang dalam bentuk soal jawab mengenai hukum-hukum tajwid sesuai dipelajari oleh anak-anak di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah.

Kitab ini mengandungi :
– Hukum istiazah dan basmalah
– Hukum nun mati dan tanwin
– Hukum mim mati
– Hukum mim dan nun yang bertasydid
– Hukum al-makrifah syamsiah / qamariah
– Hukum lam yang jatuh pada fi’il
– Hukum idgham
– Hukum mad dan bahagiannya
– Hukum ra’
– Qalqalah
– Bilangan makhraj huruf
– Sifat-sifat huruf
– Bahagian wakaf
– Perkara-perkara yang haram, yang direka-rekakan oleh para qari dalam membaca Al-Quran
– Keadaan orang-orang salaf selepas khatam Al-Quran dan doa yang datang daripada Nabi S.A.W.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hidayah Al-Mustafid Fi Ahkaam At-Tajwid Edisi Jawi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *